donderdag, augustus 20, 2009

Aanmelding actiekalender - 25 April 2012

Do anything, no matter how small, to make a difference.
Dr. M.L. King

Actiekalender Internationale Bewustwordingsdag Ouderverstoting Na Scheiding op 25 April 2012

- Zijn uw kind(eren) en uzelf slachtoffer van ouderverstoting?
- Of voelt u zich betrokken als familielid of supporter en wilt u Wereld Bewustwordingsdag Ouderverstoting ondersteunen om kinderen en ouders die getroffen zijn door ouderverstoting na scheiding een hart onder de riem te steken?

Doe dan ook mee om op 25 April 2012 met uw eigen activiteiten en initiatieven, hoe klein ook, aandacht te vragen voor dit grootste probleem van kinderen van de 21e eeuw, de vervreemding en verstoting van hun ouders en familie bij een scheiding.

Meldt hier uw initiatief aan voor de Actiekalender 2012

Stuur de informatie over uw bewustmakingsactie of -activiteit toe op het emailadres secretariaat@vaderkenniscentrum.nl onder vermelding van “Opnemen in Actiekalender Wereld Bewustwordingsdag Ouderverstoting 2012”.

Vermeld bij aanmelding van uw actie of activiteit voor de Actiekalender 2012 naast een korte beschrijving van doel en strekking van uw activiteit ook de volgende gegevens:
  • Datum, plaats en precies tijdstip van uw activiteit
  • Naam of titel van uw activiteit en een korte beschrijving
  • Eventuele oproep aan anderen in uw regio om mee te doen in uw actie of activiteit met vermelding van een contactpersoon en emailadres waar anderen zich op kunnen geven voor deelname of meer informatie kunnen krijgen.

Samen met elkaar
Laten we samen met elkaar anderen bewust maken van het probleem en de gevolgen van ouderverstoting na een scheiding, voor een betere toekomst van onze kinderen na scheiding.

Wereld Bewustwordingsdag Ouderverstoting werd voor het eerst georganiseerd op 25 april 2006. 2012 is daarmee nu het zevende jaar dat deze dag georganiseerd wordt. Wereld Bewustwordingsdag Ouderverstoting zal ook elk jaar op 25 April opnieuw herhaald worden en de activiteiten op deze dag zullen jaarlijks verder aanzwellen, totdat werkelijk iets aan dit probleem gedaan zal worden door onze overheden en politici, die voor het ontstaan van dit probleem de verantwoordelijkheid dragen.

Meldt nu uw eigen bewustmakingsactie of -activiteit op 25 april, hoe klein ook (al schrijft u zelf een persoonlijke brief met een foto van uw kind naar de rechtbank om aandacht te vragen voor ouderverstoting), hier aan voor vermelding in de Actiekalender 2012!!!

Aangemelde activiteiten op 25 april 2012 in Nederland:
-
-
-
-

Aangemelde activiteiten op 25 april 2010 in België:
-
-
-
-

Aangemelde activiteiten op 25 april 2010 in Europa:
-
-
-
-

Geen opmerkingen: