dinsdag, april 11, 2006

Actiekalender

Actiekalender Bewustwordingsdag Ouderverstoting 2006

- Zijn uw kind(eren) en uzelf slachtoffer van ouderverstoting?

- Of voelt u zich betrokken als familielid of supporter en wilt u Wereld Bewustwordingsdag Ouderverstoting ondersteunen om kinderen en ouders die getroffen zijn door ouderverstoting na scheiding een hart onder de riem te steken?

Doe dan ook mee om op 25 April met uw eigen activiteiten en initiatieven, hoe klein ook, aandacht te vragen voor dit grootste probleem van kinderen bij een scheiding.

Laten we samen anderen bewust maken van het probleem en de gevolgen van ouderverstoting na een scheiding, voor een betere toekomst van onze kinderen na scheiding.

2006 is het eerste jaar dat Wereld Bewustwordingsdag Ouderverstoting georganiseerd wordt. Wereld Bewustwordingsdag Ouderverstoting zal hierna elk jaar op 25 April opnieuw herhaald worden en de activiteiten op deze dag zullen jaarlijks aanzwellen.

Meldt nu uw eigen bewustmakingsactie of -activiteit op 25 april, hoe klein ook (al schrijft u zelf een persoonlijke brief met een foto van uw kind naar de rechtbank om aandacht te vragen voor ouderverstoting), hier aan voor vermelding in de Actiekalender 2006!!!

Do anything, no matter how small, to make a difference.

Dr. M.L. King


Stuur de informatie over uw bewustmakingsactie of -activiteit toe op het emailadres nloffice@fkce.info onder vermelding van “Opnemen in Actiekalender Ouderverstoting 2006”.

Vermeld bij aanmelding van uw actie of activiteit voor de Actiekalender 2006 naast een korte beschrijving van doel en strekking van uw activiteit ook de volgende gegevens:
  • Datum, plaats en precies tijdstip van uw activiteit
  • Naam of titel van uw activiteit
  • Eventuele oproep aan anderen in uw regio om mee te doen in uw actie of activiteit met vermelding van een contactpersoon en emailadres waar anderen zich op kunnen geven voor deelname of meer informatie kunnen krijgen.

Aangemelde activiteiten 2006 in Europa:

-
-
-
-

Aangemelde activiteiten 2006 in Nederland:

-
-
-
-

Aangemelde activiteiten 2006 in België:

-
-
-
-

Geen opmerkingen: